Dotacje Unijne

W firmie Alex realizowany jest projekt pt. "Wzrost konkurencyjności firmy "Alex" Paweł Leńczuk poprzez zakup nowoczesnego sprzętu do świadczenia usług gastronomicznych i cateringowych" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.